Condicions generals d''ús del lloc web de www.aiguesvng.cat

Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú és una marca registrada de Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú amb domicili social a Col·legi, 38 · 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú està inscrita en el registre Mercantil de Barcelona, volum, 37027, Foli 12, full B-295931, del Llibre de Societats. Secció General C.I.F. A-63610851

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l''ús del lloc web de Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú (des d''ara Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú) per part dels usuaris que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l''usuari en el lloc web www.aiguesvng.cat en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d''internet, no podent l''usuari introduir les seves dades efectivament sense que s''hagi produït aquesta acceptació.

L''accés al lloc web de Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú implica sense reserves l''acceptació de les presents condicions generals d''ús que l''usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L''usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s''ofereixen en el mateix per a la realització d''activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

Condicions d''accés i ús

La utilització del lloc web de Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú no comporta l''obligatorietat d''inscripció de l''usuari, a no ser que l''usuari desitgi utilitzar l¿oficina virtual a www.aiguesvng.cat on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d''accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l''usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú prohibeix els següents:

1. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l''enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l''enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú podrà interrompre en qualsevol moment l''accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

Continguts

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

1. Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2. Tercers aliens a, Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú bé mitjançant col·laboracions directes en el lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web o a notícies d''altres llocs dels quals no és titular Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú. Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links. L''usuari que desitgi establir un link en el seu lloc web al lloc web de Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

3. Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

Drets d''autor i marca

Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troben plenament protegit pels drets d''autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú.

Jurisdicció i llei aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Vilanova i la Geltrú renunciant expressament l''usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s''interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú.


Companyia d''Aigües de Vilanova i la Geltrú